فوندانسیون در سازه های فولادی

//فوندانسیون در سازه های فولادی

فوندانسیون در سازه های فولادی

فوندانسیون در سازه های فولادی : یکی از مسائل مهم در ساخت و طراحی سازه ها فونداسیون است , فونداسیون سازی سوله ها بر اساس نوع و کاربری هریک از سازه های فلزی صورت می گیرد .

فوندانسیون در سازه های فولادی

ساخت هر سازه ای با ساخت فوندانسیون (پی) آن شروع میشود.عموما نوع فوندانسیون و شکل آن بستگی به نوع خاک زمینی که پی در آن ایجاد میشود دارد.

آزمایش خاک شامل خاک سطحی و زیرسطحی (عمقی) میباشد تا شرایط خاک مورد نظر مشخص گردد.وقتی بار وارده بر خاک,متوسط یا سبک باشد توصیه میشود از پی منفرد با بتون مسلح یا پی نواری استفاده شود.ولی اگر خاک ضعیف بود و فشار وارده زیاد, پی شمعی (عمیق) یا پی گسترده (رادیه) منظور میگردد.در پی شمعی (عمیق) فشار وارده بر سازه به عمق خاک منتقل میشود و در پی گسترده بار وارده در کل سطح زمین پخش میگردد.

پی منفرد

Reinforced Concrete Bearing Pad Foundation for Steel Frame Structure

پی شمعی (عمیق)
Pile Foundation for Steel Structures

ستون ها (Column)

فوندانسیون در سازه های فولادی : قدم بعدی در ساخت یک سازه فولادی,جانمایی ستونهای سازه میباشد.نوع و شکل ستونها بستگی به فشاروارده بر آنها دارد.در اکثر موارد این ستنونها پیش ساخته می باشند.مهمترین قسمت در نصب ستونها اتصال بین پی و ستون و بستهای بین ستونی می باشد.

برای اتصال ستونها به پی,کف ستونها(Base Plate) به انتهای ستونها جوش میشوند که در اکثر موارد این کار در کارخانه انجام میشود.شکل بیشتر کف ستونها مربع یا مستطیل میباشد.دلیل آن نیز بخاطر فضای مورد نیاز پیچهای کف ستون و سوراخهای آن میباشد که در این اشکال این فضا بیشتر است.

Steel Column to Foundation Details

اتصالهای بین ستونها به فاصله هر دو یا سه طبقه در نظر گرفته میشوند تا کار نصب ستونها و همچنین ساخت سوله و حمل آنها تا محل پروژه راحت تر انجام شود.فاصله حداقلی بین هر سقف تا این اتصالها ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته میشود.در صورت استفاده از ستونهای گرد (لوله ای) از اتصالهای جوشی بین دوستون استفاده میشود.

Column Splices

تیرها(Beam)

انواع مختلفی از تیرهای پیش ساخته در ساخت فوندانسیون در سازه های فولادی استفاده میشود.تیرها نیروهای وارده بر سقف و بام را به ستونها منتقل میکنند.تیرهای فولادی به طول ۱۸ متریا بیشتر هم میتوانند ساخته شوند ولی معمولا بین ۳ تا ۹ متر ساخته میشوند.به محض بالارفتن تیرها,اتصالات ستون به تیر و تیر به تیر متصل میشوند.اتصالات ستون به تیر مختلفی با توجه به نوع بار وارده بر مفصلها (Joint)در نظر گرفته میشود.بعنوان مثال اگر فقط بارهای عمودی بر مفصل وارد شود از اتصالات ساده استفاده میشود.مانند صفحه منعطف انتهایی (Flexible end plate-A) , صفحه تسمه (Fin Plate-B) و تسمه دوبل زاویه ای (Double Angle Cleat-C).

Different types of column to beam connection

اگر مفصل, بارهای عمودی (برشی) و پیچشی را متحمل شود,اتصالات صفحه اتصال با عمق کامل و با افزایش طول صفحه در نظر گرفته میشود.

Full depth and extended end plat connection

در اتصالات تیر به تیر,صفحه اتصال انتهایی برای اتصال تیر فرعی به اصلی در نظر گرفته میشود.ازآنجایی که بال بالایی تیر فرعی ساختار سقفی دارد,باید با بال بالایی تیر اصلی هم تراز باشد.بدین منظور قسمت انتهایی بال تیر فرعی بریده میشود تا در دل تیر اصلی جا بخورد.

Notched Part of Secondary Beam

End Plate Beam to Beam Connection

یک جایگزین دیگر, جوش دادن صفحه فولادی (Bracket) به تیر اصلی و اتصال تیر فرعی به آن بدون نیاز به برش بال تیر فرعی است.

توسط | ۱۳۹۷-۸-۱ ۲۳:۳۱:۰۸ +۰۰:۰۰ آبان ۱ام, ۱۳۹۷|سوله|

پیام بگذارید